Najlepsze smaki Austrii, Włoch, Niemiec i Francji

Wine and more


Exclusive

Wyszukiwarka

Regulamin promocji

Regulamin akcji promocyjnej
 „Przy zamówieniu 6 butelek wina czerwonego – 3 kieliszki w prezencie!!!
 
1.Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji promocyjnej „Przy zamówieniu 6 butelek wina  - 3 kieliszki w prezencie!!!”,  zwanej dalej „Promocją”, jest Winaria Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu 38-460 przy ulicy Brzozowej 45, zwana dalej „Organizatorem”.
W promocji mogą  brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność  do czynności prawnych.
Wypełniając formularz Uczestnik promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora (zgodnie z ustawą zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
2. Czas trwania promocji
1. Promocja będzie trwać w okresie od ………. r. do …………….. r.  lub do wyczerpania zapasów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie,
bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania
lub zawieszenia Promocji na stronie internetowej: www.winaria.com.
 
3. Przedmiot i przebieg akcji
W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który łącznie spełni poniższe warunki, będzie uprawniony do nieodpłatnego otrzymania od Winari Sp. z o.o. nagrody w postaci 3 kieliszków do wina.
Uczestnik, aby otrzymać od Winari Sp. z o.o. nagrodę musi zakupić jednorazowo 6 butelek wina czerwonego  ojętego promocją  „6 butelek wina  - 3 kieliszki w prezencie!!!”.
Jeden Uczestnik Promocji może odebrać kilka Nagród, pod warunkiem spełnienia każdorazowego, łącznego spełnienia warunków opisanych w Regulaminie.
Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody jak i zamianę Nagrody na inne towary lub usługi.
 
 

Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Jeśli nie masz 18 lat,
prosimy o opuszczenie strony.
Wchodzę